Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Archiwum
Galeria

 

Biskup Piotr Greger
przyjął sakrę biskupią

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyła się 27 listopada uroczystość konsekracji ks. dr Piotra Gregera, nowego biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej. Święceń biskupich udzielił metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore i ordynariusz bielsko-żywiecki, bp Tadeusz Rakoczy. W uroczystości uczestniczyło w sumie 16 biskupów, w tym emerytowani metropolici archidiecezji krakowskiej i katowickiej - kard. Franiszek Macharski i abp Damian Zimoń.

W piątek 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, o godz. 11:00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej ks. bp Piotr Greger odprawił Mszę św. PRYMICYJNĄ.


Urodzony 28 marca 1964 roku w Tychach, s. Wilhelma i Elżbiety zd. Hellmann. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej.

W roku 1971 rozpoczął naukę w szkole Podstawowej nr 2 w Wesołej, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w roku 1983 zdał egzamin maturalny. Następnie studiował (1983-1989) w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Wyświęcony na prezbitera 13 maja 1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez biskupa Damiana Zimonia. W 1989 roku uzyskał stopień magistra teologii, w 1992 roku – licencjata teologii, a w 2000 - doktora teologii z zakresu liturgiki.
Po święceniach prezbiteratu, w okresie wakacyjnym 1989 roku podejmuje posługę duszpasterską w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Mysłowicach Ławkach oraz parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Z dniem 31 sierpnia 1989 rozpoczyna sześcioletnią pracę wikariusza w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. W roku 1995 zostaje zwolniony z obowiązków duszpasterskich i zajmuje się pracą naukową, mieszka i pomaga w parafii Świętego Pawła Apostoła w Bielsku-Białej. W 1996 r. mianowany sekretarzem Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, a w 2002 roku jego wicedyrektorem. Jednocześnie podejmuje zajęcia jako wykładowca Liturgiki oraz Sakramentologii ogólnej. Od roku akademickiego 2001/2002 podjął zajęcia zlecone w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Liturgika, Duszpasterstwo dzieci i młodzieży, Hermeneutyka teologiczna) na studiach dziennych i zaocznych.
Jest przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, redaktorem Kalendarza Liturgicznego diecezji bielsko-żywieckiej”, członkiem Rady Kapłańskiej (od roku 2004), oznaczony godnością kanonika (R.M.).
Autor książki „Percepcja obrzędów pokuty w Polsce. Studium liturgiczno-duszpasterskie” oraz 29 artykułów naukowych. Jest również promotorem 18 prac magisterskich oraz recenzentem publikacji wydawanych przez Kurię Diecezjalną.
W dniu 22 października 2011 roku papież Benedykt XVI mianował ks. dr. biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, przydzielając stolicę tytularną Assava.