Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Roczne
Sprawozdanie
Galeria

 

Historia Parafii MB Fatimskiej

Miejscowość Wesoła początkowo należała do parafii św. Klemensa w Lędzinach. W 1918 r. gdy wybudowano kościół św. Józefa w Krasowach, Wesołą przyłączono do tejże parafii.

Pierwszy punkt duszpasterski został ustanowiony dnia 19.11.1956 r. przez ks. bpa Stanisława Adamskiego. Była to "kaplica publiczna" z miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. 15.12.1956 r. wikary z Krasów, ks. Franciszek Konieczny dokonał poświęcenia wybudowanej kaplicy. Od 23.12 codziennie była już celebrowana Msza św.

Parafia Wesoła została erygowana dekretem ks. bpa Stanisława Adamskiego - ordynariusza katowickiego z dnia 20.09.1957 r., wchodzącego w życie z dniem 1.10.1957 r. Nowy kościół został poświęcony dnia 14.05 1960 r. przez ks. bpa Juliusza Bieńka sufragana katowickiego.

Liczba mieszkańców Wesołej w tym czasie (1956/1957) wynosiła ok. 3 600.

Jako patronkę parafii wybrano Matkę Boską Fatimską. Zanim oficjalnie nadano ten tytuł ks. Franciszek Konieczny umieścił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej w tymczasowej kaplicy u państwa Koniecznych. Tutaj, podobnie jak wcześniej w Krasowach rozwijał się Jej kult.