Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Roczne
Sprawozdanie
Galeria

 

Zakończenie i podsumowanie starego roku
w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
–  WESOŁA 2016 –

 

 1. Podziękowania - Współpracownikom
 • ks. Marcinowi – za współpracę w posłudze duszpasterskiej, troskę o ministrantów, młodzież oazową i kandydatów do bierzmowania oraz nauczanie w szkołach
 • ks. bpowi Piotrowi Gregerowi: za sprawowaną posługę w rodzinnej  parafii
 • kapłanom pochodzącym z parafii i ks. prof. Antoniemu Reginkowi
 • siostrom Służebniczkom, katechetkom
 • osobom pracującym na probostwie w kancelarii i przy kościele
 • kościelnym, pomagającym przy zbieraniu kolekty niedzielnej, zajmującym się gablotkami
 • obsłudze cmentarza
 • szafarzom, organistom
 • chórowi parafialnemu „Fatima”
 • lektorom, kantorom, ministrantom, całej służbie liturgicznej
 • zespołowi parafialnemu Caritas i wszystkim darczyńcom współpracującym z zespołem
 • wszystkim grupom parafialnym
 1. Podziękowania - Wszystkim Parafianom – dziękujemy:

 

 • za modlitwę, wszelkie wyrazy życzliwości
 • za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii
 • za wszelką pomoc – szczególnie przy cotygodniowym sprzątaniu naszego  kościoła
 • za choinki na Święta, pomoc w ich transporcie i ustawieniu
 • za wszystkie dekoracje świąteczne
 • za wszelkie wyrazy Waszej troski o masz kościół i parafię  

Inne sprawy:

-) w tym roku wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywaliśmy 1050 Rocznicę Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i związaną z tymi wydarzeniami pielgrzymkę papieża Franciszka do Polski

-) w naszej parafii w wielu rodzinach oraz budynku Gimnazjum gościliśmy młodzież i pielgrzymów na ŚDM – jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy brali czynny udział w tym wydarzeniu i służyli swoją pomocą i gościnnością

-) w tym roku nasz chór parafialny „Fatima” obchodził jubileusz 60 – lecia swego istnienia. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył bp. Piotr Greger

-) w tym roku Gimnazjum nr 5 im. Stefana kard. Wyszyńskiego obchodziło 10 rocznicę nadania imienia Wielkiego Prymasa tej placówce. Mszy św. przewodniczył bp Adam Wodarczyk

-) Aktualnie z naszej Parafii jeden kandydat kontynuuje studia filozoficzno - teologiczne w Seminarium Duchownym w Katowicach oraz na Wydziale Teologicznym UŚ.; zaś u oo. Saletynów jeden kontynuuje swoje przygotowania do posługi zakonnej – polecamy ich modlitwie.

PLANY  NA ROK 2017

  1. W 2017 roku będziemy przezywać 100 rocznicę Objawień Fatimskich. W związku z tym m. innymi:
   • trwa w parafii peregrynacja relikwii błogosławionych Dzieci Fatimskich:      Hiacynty i Franciszka
   • zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięczne czuwania fatimskie w naszej parafii
   • 13 czerwca czuwaniu fatimskiemu będzie przewodniczył ks. bp Piotr Greger.; czuwanie będzie poświęcone tradycyjnie chorym i starszym wiekiem naszym Parafianom
   • 13 września czuwaniu fatimskiemu w naszej parafii będzie przewodniczył ks.    abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki
  2. parafialne rekolekcje wielkopostne w dniach 19 – 22 marca
  3. rekolekcje wielkopostne dla wszystkich szkół na terenie parafii w dniach 27 – 29 marca
  4. Komunia św. –  7 maja
  5. Odpust parafialny w 100 rocznicę Objawień Fatimskich: 13 – 14  maja
  6. Bierzmowanie – w czerwcu
  7. Wymiana ławek w kościele (?)
  8. Naprawa pieca grzewczego w kościele
  9. Remont organów

 

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o dalsze błogosławieństwo na wszystko co przed nami.

W roku 100 lecia Objawień Fatimskich niech Niepokalana Maryja wstawia się za nami.

 


STATYSTYKA
na koniec roku 2016

1. CHRZTY

dziewczynek:  - 30
chłopców:       - 47

Razem: -  77
W roku 2015 ochrzczonych zostało też 77 dzieci

2. I  KOMUNIA ŚW.

dziewczynek:  -   40
chłopców:       -   29 

Razem klasy II: - 63
do wczesnej Komunii Świętej - 6
Razem: - 69 dzieci

W roku ubiegłym 2015 do I Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci. W 2016 o 10 dzieci więcej

Do Wczesnej Komunii Świętej - w 2015 było 6 dzieci - tak samo w tym roku

3. BIERZMOWANIE

W tym roku tj. 2016: 46 osób; chłopców 27; zaś dziewczyn 19
w 2015 było 112 bierzmowańców - mniej o 66

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W roku 2016     zawarto 24  małżeństwa
W roku 2015     zawarto 18      + 6

5. ODWIEDZINY CHORYCH

Odwiedziny chorych i starszych Parafian w 2015 było - 244 osóby
W 2016 odwiedzin tych było 252       - + 8

6. POGRZEBY

W roku bierzącym zmarło 57 osób:
      w tym kobiet   20
      mężczyzn        37

W roku 2015 było    47       -  - 10

77 chrztów a zgonów 57 zatem przyrost dodatni – + 20

7. ILOŚĆ PRZYJĘTYCH KOMUNII ŚW.

w roku bieżącym  81 926   
w roku ubiegłym  84 695      -  mniej o 2769

8. ILOŚĆ WIERNYCH UCZESTNICZĄCYCH W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ LITURGII 

w roku 2015    2 059 - uczestników liturgii niedzielnej

w roku 2016    2 131 - więcej o 72 osób na Mszach

                                niedzielnych świątecznych

 

-----------------------------
-------------------
-------

---