Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Roczne
Sprawozdanie
Galeria

 

Zakończenie i podsumowanie starego roku
w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
–  WESOŁA 2017 –

Podziękowania - Współpracownikom

- ks. Marcinowi – za współpracę w posłudze duszpasterskiej, troskę o
ministrantów, młodzież oazową i kandydatów do bierzmowania, katechezę szkolną oraz prowadzenie grup parafialnych
- ks. bpowi Piotrowi Gregerowi: za sprawowaną posługę w rodzinnej  parafii
- kapłanom pochodzącym z parafii i ks. prof. Antoniemu Reginkowi
- siostrom Służebniczkom oraz  katechetkom
- osobom pracującym na probostwie w kancelarii oraz przy kościele
- kościelnym, osobom pomagającym przy zbieraniu kolekty niedzielnej, zajmującym
się gablotkami
- obsłudze cmentarza
- szafarzom, organistom
- chórowi parafialnemu „Fatima”
- lektorom, kantorom, ministrantom, całej służbie liturgicznej
- zespołowi parafialnemu Caritas i wszystkim darczyńcom współpracującym z
zespołem
- wszystkim grupom parafialnym

Podziękowania - Wszystkim Parafianom – dziękujemy:

- za modlitwę, wszelkie wyrazy życzliwości
- za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii i kościoła
- za wszelką pomoc – szczególnie przy cotygodniowym sprzątaniu naszego  kościoła
- za wszystkie dekoracje świąteczne oraz ustawianie choinek
- za każdy wyrazy Waszej troski o masz kościół i parafię  

Inne sprawy:

- W tym roku wraz z całym Kościołem powszechnym przeżywaliśmy Jubileusz 100 lecia Objawień Fatimskich

- W naszej parafii z okazji Jubileusz przeżywaliśmy co miesiąc czuwania fatimskie którym w czerwcu przewodniczył ks. bp Piotr Greger oraz we wrześniu ks. bp Adam Wodarczyk. Podczas wszystkich czuwań dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za łaski, których doznajemy za wstawiennictwem Maryi – naszej Patronki

- W naszej parafii z okazji Jubileusz 100 lecia Objawień Fatimskich dokonała się peregrynacja relikwii świętych dzieci z Fatimy – Franciszka i Hiacynty. Rodziny naszej parafii dzięki modlitwie różańcowej mogły się włączyć w modlitwę całego Kościoła do Matki Bożej Fatimskiej prosząc o pokój, nawrócenie grzeszników i wynagradzając za grzechy obrażające Boga 

- W naszej parafii z okazji Jubileusz członkowie Róż Różańcowych ufundowali sztandar maryjny jako wyraz wdzięczności Matce Bożej Fatimskiej za udzielone łaski

- Widzialnym darem za Jubileusz Objawień są też nowe ławki w naszym kościele. Przy okazji jeszcze raz dziękujemy wszystkim Parafianom oraz indywidualnym ofiarodawcom za dar materialny na ten cel

- W tym roku dokonaliśmy znacznego remontu pieca grzewczego w kościele; będzie on jeszcze częściowo realizowany w przyszłym roku

- Dalej trwają prace remontowe organów.

- Bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektów parafialnych

Aktualnie z naszej Parafii jest jeden kandydat w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, drugi kontynuuje studia w Krakowie u oo. Saletynów, trzeci odbywa postulat u oo. Benedyktynów w Tyńcu – polecamy ich modlitwie wiernych.

Plany na rok 2018:

  1. zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięcznych czuwaniach fatimskiech w naszej parafii
  2. duszpasterska opieka nad grupami parafialnymi
  3. parafialne rekolekcje wielkopostne od 18 – 21 marca oraz rekolekcje dla szkoły górniczej w dniach od 19 – 21 marca
  4. rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych w dniach 12 – 14 marca
  5. bierzmowanie dla młodzieży klas III gimnazjum i dorosłych 25 kwietnia
  6. Komunia św. - 6 maja
  7. odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej 13 maja
  8. dokonczeni8e renowacji pieca grzewczego w kościele
  9. dokończenie remontu organów

 

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o dalsze błogosławieństwo na wszystko co przed nami

 

 


STATYSTYKA
na koniec roku 2017

1. CHRZTY

dziewczynek:  – 32
chłopców:       – 37

Razem: – 69
W roku 2016 ochrzczonych zostało 77 dzieci w 2017 o 8 mniej

2. I  KOMUNIA ŚW.

dziewczynek:  –  40
chłopców:       –  44 

Razem klasy II – 84
do wczesnej Komunii Świętej – 5
Razem: – 89 dzieci

W roku ubiegłym 2016 do I Komunii Świętej przystąpiło 69 dzieci. W 2017 o 20 dzieci więcej

Do Wczesnej Komunii Świętej – w 2016 było 6 dzieci w 2017 5

3. BIERZMOWANIE

W tym roku tj. 2017 – 50 osób; chłopców 27; zaś dziewczyn 23
w 2016 było 46 bierzmowańców – więcej o 4 osoby

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W roku 2017     zawarto 19  małżeństwa
W roku 2016     zawarto 24 – mniej o 5    

5. ODWIEDZINY CHORYCH

Odwiedziny chorych i starszych Parafian w 2017 było  – 294 osóby
W 2016 odwiedzin tych było 252 – wiecej o 42 osoby

6. POGRZEBY

W roku bierzącym zmarło 63 osób:
   w tym kobiet  – 31
        mężczyzn  – 32       

W roku 2016 było  57 – o 6 więcej

69 chrztów a zgonów 63 zatem przyrost dodatni – więcej o 6 urodzin

7. ILOŚĆ PRZYJĘTYCH KOMUNII ŚW.

w roku bieżącym 80 794   
w roku ubiegłym  81 926 – mniej o 1135

8. ILOŚĆ WIERNYCH UCZESTNICZĄCYCH W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ LITURGII 

w roku 2016    2 131 – uczestników liturgii niedzielnej

w roku 2017    1987 – mniej o 144 osób na Mszach

                                niedzielnych świątecznych

 

-----------------------------
-------------------
-------