Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Roczne
Sprawozdanie
Galeria

 

Zakończenie i podsumowanie starego roku
w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
–  WESOŁA 2019 –

Podziękowania

Dla współpracowników:

–  ks. wikaremu Marcina Ledwonia – za współpracę w posłudze duszpasterskiej, troskę o ministrantów, młodzież oazową i kandydatów do bierzmowania oraz katechezę  szkolną i inne grupy w parafii
–  ks. bp Piotra Gregera: oraz wszystkim kapłanom, których gościliśmy w naszej parafii w minionym roku
–  wszystkim współpracownikom świeckim
–  dla chóru parafialnego „Fatima”
–  dla sióstr Służebniczek
–  dla szafarzy
–  dla pań katechetek
–  dla całej służbie liturgicznej
–  dla Parafialnego Zespołu CARITAS i darczyńcom współpracującym z Zespołem
–  dla wszystkich grup parafialnych
–  dla osób troszczącej się o cmentarz parafialny

Naszym Parafianom – dziękujemy:

- za modlitwę, wszelkie wyrazy życzliwości
- za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii i kościoła
- za wszelką pomoc – szczególnie przy cotygodniowym sprzątaniu naszego  kościoła
- za wszelkie wyrazy Waszej troski o nasz kościół i parafię  

WSZYSTKIM PARAFIANOM - nie pomijając nikogo – dziękujemy za wszelkie dobro ofiarowane naszej parafii i kościołowi – „BÓG ZAPŁAĆ”

W minionym roku miały miejsce:

Działania duszpasterskie:

 1. nauki przedślubne i poradnia życia rodzinnego
 2. katecheza dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Św
 3. cykle spotkań z kandydatami do bierzmowania
 4. działają grupy parafialne np. Oaza; Dzieci Maryi, ministranci, Róże Różańcowe”, chór parafialny „Fatima”, Wspólnota Ewangelizacyjna „Rafael”; Bractwo Pielgrzymkowe; Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, grupa młodzieży „Wesoła – Lizbona” 2022
 5. zostały przeprowadzone rekolekcje wielkopostne dla wszystkich rodzajów szkół   w naszej parafii /podstawowe, gimnazjum i ponad gimnazjalna/
 6. działa strona internetowa oraz gazetka parafialna – tygodnik -  „Fatimska”
 7. gościliśmy kapłanów, którzy przy wielu okazjach głosili Słowo Boże czy prosili    o pomoc materialną w naszej parafii – np. jesteśmy parafią patronacką budującego się kościoła w Tychach – Mąkołowcu
 8. wspomagaliśmy materialnie wiele różnych dzieł pomocy np. prześladowanych chrześcijan, nie zapominamy o kapłanach m. innymi emerytach, którym przekazano intencje mszalne

Inne sprawy:

 1. w naszej parafii co miesiąc odbywają się czuwania fatimskie.
 2. bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektów parafialnych
 3. wymiana pieca CO w domu katechetycznym
 4. całościowa renowacja witraży (35 okien różnej wielkości w tym prawie 30 m2  samych witraży)
 5. wymiana okna w kaplicy bocznej

         Aktualnie z naszej Parafii jest jeden kandydat w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach – Daniel Stolarz – posługa akolitatu. Szymon Gapa zrezygnował z  pobytu u oo. Benedyktynów w Tyńcu; – polecamy kleryka Daniela modlitwie wiernych.

Plany na rok 2020:

 1. zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięczne czuwania fatimskie w naszej parafii
 2. parafialne rekolekcje wielkopostne w dniach 29.03. – 01.04.2020.
 3. rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych w dniach 23 – 25. 03.2020
 4. bierzmowanie dla młodzieży klas VIII klas SP oraz dorosłych – 9.06.2020.
 5. Wczesna i I Komunia św. – 10.05.2020.
 6. odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej 17.05.2020. połączony z obchodami 60 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego
 7. dalszy etap renowacji witraża i okien w głównej nawie kościoła
 8. bieżące naprawy i remonty

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o dalsze błogosławieństwo i łaski na wszystko co przed nami.

 


STATYSTYKA
na koniec roku 2019

1. CHRZTY

dziewczynek:  – 28
chłopców:       – 30
Razem: – 58

2. I  KOMUNIA ŚW.

dziewczynek:  –  4
chłopców:       –  12

Razem klasy II – 16
do wczesnej Komunii Świętej – 2
Razem: – 18 dzieci

3. BIERZMOWANIE

W 2019 roku – 106 osób

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

W 2019 roku  zawarto 12 małżeństwa

5. ODWIEDZINY CHORYCH

Odwiedziny chorych i starszych Parafian w 2019 było  – 274 osóby

6. POGRZEBY

W roku bierzącym zmarło 68 osób:
   w tym kobiet  – 36
        mężczyzn  – 29 oraz 3 dzieci

7. ILOŚĆ PRZYJĘTYCH KOMUNII ŚW.

w roku bieżącym 72892  

8. ILOŚĆ WIERNYCH UCZESTNICZĄCYCH W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ LITURGII 

w roku 2018    1937 – uczestników liturgii niedzielnej

w roku 2019    1859 – mniej o 78 osób na Mszach

                                niedzielnych świątecznych

 

-----------------------------
-------------------
-------