Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

2022-11-04

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania: 

 • stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,
 • dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Do Rodziny zapraszamy:

 • czcicieli bł. Edmunda;
 • tych, którym jest bliskie nasze zatroskanie o dziecko, ludzi chorych i biednych;
 • nasze rodziny i przyjaciół.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP jak i członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat bł. Edmunda.

Charyzmat ten cechuje:

 • miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa Sługi;
 • żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność;
 •   Błogosławiony Edmund Bojanowski, urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k.Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

      Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.  
 • duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi.
 • Wspólnota na Wesołej działa jako formacja od 2009 r a od 2015 roku jako pełnoprawna wspólnota będąca częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Bł.Edmunda Bojanowskiego. Co 3 lata wybierany jest przewodniczący wspólnoty wraz z zarządem któremu na stałe towarzyszy siostra asystentka, która jest przydzielana jako osoba odpowiedzialna za wspólnotę od strony duchowej i funkcję tę piastuje zawsze jedna z sióstr służebniczek pełniąca służbę w naszym klasztorze.

 Podczas VII pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999r. wyniósł do chwały błogosławionych sługę Bożego Edmunda Bojanowskiego, ustanawiając wspomnienie jego święta w dniu narodzin dla nieba na dzień 7 sierpnia.