O Parafii

2021-09-04

Historia Parafii MB Fatimskiej


Miejscowość Wesoła początkowo należała do parafii św. Klemensa w Lędzinach. W 1918 r. gdy wybudowano kościół św. Józefa w Krasowach, Wesołą przyłączono do tejże parafii.

Pierwszy punkt duszpasterski został ustanowiony dnia 19.11.1956 r. przez ks. bpa Stanisława Adamskiego. Była to "kaplica publiczna" z miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. 15.12.1956 r. wikary z Krasów, ks. Franciszek Konieczny dokonał poświęcenia wybudowanej kaplicy. Od 23.12 codziennie była już celebrowana Msza św.

Parafia Wesoła została erygowana dekretem ks. bpa Stanisława Adamskiego - ordynariusza katowickiego z dnia 20.09.1957 r., wchodzącego w życie z dniem 1.10.1957 r. Nowy kościół został poświęcony dnia 14.05 1960 r. przez ks. bpa Juliusza Bieńka sufragana katowickiego.

Liczba mieszkańców Wesołej w tym czasie (1956/1957) wynosiła ok. 3 600.

Jako patronkę parafii wybrano Matkę Boską Fatimską. Zanim oficjalnie nadano ten tytuł ks. Franciszek Konieczny umieścił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej w tymczasowej kaplicy u państwa Koniecznych. Tutaj, podobnie jak wcześniej w Krasowach rozwijał się Jej kult.

Parafialne

Jesteś
Gościem
na naszej stronie od 13.05.2011r.
Delegat ds Ochrony Dzieci i Młodzieży
Archidiecezja Katowicka
Nabożeństwa Wynagradzające
Gość Niedzielny
Nieszpory i Adoracja
Mały Gość Niedzielny
Sanktuarium w Fatimie - online
Radio eM