OBRZĘDY POGRZEBU ZWIĄZANE Z KREMACJĄ ZWŁOK

2021-09-06

 

OBRZĘDY POGRZEBU ZWIĄZANE Z KREMACJĄ ZWŁOK

WPROWADZENIE

 

Kościół uczy, że ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Zgodnie z biblijną tradycją Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała.

[...] Przed kremacją należy odprawić obrzędy w kościele, kaplicy cmentarnej lub w pomieszczeniu krematorium według form podanych w rytuale. Zawsze jednak należy podkreślać pierwszeństwo grzebania ciał, które "Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany.

[...] Wyjaśnienie Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego (1977 r.): [...] "nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego. Prochy bowiem wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała oraz zaciemniają i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego" [...]

Narastająca w Polsce praktyka kremacji zwłok wymaga następujących ustaleń i wytycznych duszpastersko-liturgicznych:

a)  Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem włącznie, z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej, zasadniczo należy odprawić przed kremacją ciała zmarłego, [...]

b)  Urnę po kremacji składa się w grobie lub w specjalnym kolumbarium (ściana lub kaplica na cmentarzu) bez zewnętrznej okazałości, z udziałem jedynie najbliższej rodziny, [...]

(Dodatek do obrzędów pogrzebu, KŚW, Katowice 2010)

 

W praktyce obrzędy pogrzebowe wyglądają następująco:

  • trumnę, bądź urnę przywozi się do kaplicy cmentarnej ok. pół godziny przed Mszą św. (tu gromadzą się uczestnicy pogrzebu i odmawiają modlitwy np. różaniec),
  • kapłan przychodzi i odmawia modlitwy nad ciałem zmarłego lub nad urną z prochami zmarłego,
  • następnie z procesją wszyscy udają się do kościoła: jeżeli jest trumna, to wprowadza się ją do kościoła; jeżeli urna, to zostaje w kaplicy cmentarnej,
  • po Mszy świętej: jeżeli jest trumna to przewozi się ją do krematorium; jeżeli urna, uczestnicy pogrzebu wracają do kaplicy cmentarnej i urnę przenosi się z procesją do grobu i tam modlitwy kończące obrzędy pogrzebu.
  • jeżeli była trumna, to po spaleniu zwłok urnę z prochami karawan przywozi tego samego dnia lub następnego na cmentarz i w gronie najbliższej rodziny odmawia się modlitwy kończące obrzędy pogrzebu.

 

Kancelaria

Jesteś
Gościem
na naszej stronie od 13.05.2011r.
Delegat ds Ochrony Dzieci i Młodzieży
Archidiecezja Katowicka
Nabożeństwa Wynagradzające
Gość Niedzielny
Nieszpory i Adoracja
Mały Gość Niedzielny
Sanktuarium w Fatimie - online
Radio eM