Ministranci

2021-09-06Ministranci

 

Wspólnota ministrantów w naszej parafii liczy 28 osób.

Spotkania grupy ministrantów odbywają się w naszej salce parafialnej w każdą

sobotę o godz. 9:00

Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który przyjął już I Komunię św.; etap szkoły podstawowej to najlepszy czas, żeby podjąć decyzję zostania ministrantem
 

Zapraszamy i czekamy na nowych ministrantów.
 

Ministranci pełnią służbę przy ołtarzu - pomagają podczas Mszy św., służą w czasie nabożeństw, troszczą się o liturgię i dbają o kościół - dom Boży. Swoją służbę łączą z formacją - pogłębiają swoją więź z Panem Jezusem, poznają coraz lepiej Pismo św. - słowo Boże.

Poza tym wspólnie organizują sobie czas poprzez rozgrywki - zabawy sportowe w różnych dyscyplinach, wyjeżdżając czasem na wycieczki.

"Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
 


Patroni ministrantów.

- św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek

- św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska)

- św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Włochy)

- św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)


ministrantMODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuje służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
AMEN.

MODLITWA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem
w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
AMEN.


10 zasad ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Grupy Parafialne

Jesteś
Gościem
na naszej stronie od 13.05.2011r.
Delegat ds Ochrony Dzieci i Młodzieży
Archidiecezja Katowicka
Nabożeństwa Wynagradzające
Gość Niedzielny
Nieszpory i Adoracja
Mały Gość Niedzielny
Sanktuarium w Fatimie - online
Radio eM