ROCZNE SPRAWOZDANIE 2022

2023-01-01

 

Zakończenie i podsumowanie starego roku

w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej

WESOŁA 2022 –

 

 

Podziękowania

 

 1. Dla ks. abp Wiktora Skworca, ks. abpa koad. Adriana Galbasa, ks. bpa Piotra Gregera – którzy sprawowali liturgię w naszej parafii.

 2. Dla wszystkich kapłanów, którzy pełnili i sprawują posługę w naszej parafii w mijającym roku, głosząc Słowo Boże w homiliach i katechezie, sprawując Eucharystię i pozostałe sakramenty Kościoła (m. innymi: ks. Bartłomiej Bober, ks. Artur Sroga, ks. Stanisław Achtelik, ks. Rafał Ryszka, ks. Jan Kapuściok, o. Ariel, ks. Janusz Blaut)

 

dla wszystkim współpracownikom świeckim: na probostwie w kancelarii, kościele, organiście, panom zbierającym kolektę, pani redagującej gablotki, administratorowi strony parafialnej oraz panom zajmującym się pozostałymi budynkami i obejściem wokół wszystkich obiektów, Zakładowi Pogrzebowemu Gabrieli Góreckiej

dla chóru parafialnego „Fatima”

dla sióstr Służebniczek

dla szafarzy

dla pań katechetek

dla całej służbie liturgicznej ołtarza

dla Parafialnego Zespołu CARITAS i darczyńcom współpracującym z

Zespołem

wszystkim Parafianom, którzy podejmowali troskę o cotygodniowe sprzątanie

kościoła

dla wszystkich grup parafialnych

 

 1. Naszym Parafianom – dziękujemy:

 

za modlitwę

za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii i kościoła składaną w

kancelarii parafialnej lub konto bankowe parafii

za wszelkie wyrazy troski o kościół i parafię WSZYSTKIM PARAFIANOM

BÓG ZAPŁAĆ”

 

W minionym roku miały miejsce:

 

 1. nauki przedślubne i poradnia życia rodzinnego

 2. katecheza dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Św

 3. cykle spotkań z kandydatami do bierzmowania

 4. działają grupy parafialne np. Oaza; Dzieci Maryi, ministranci, Róże Różańcowe”, chór parafialny „Fatima”, Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Rafael”; Bractwo Pielgrzymkowe; Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego

 5. w naszej parafii co miesiąc odbywają się czuwania fatimskie.

 6. były uroczystości komunijne, odpust parafialny

 7. W maju (14.05.22.) przeżywaliśmy święcenia kapłańskie, które otrzymał nasz parafianin ks. Daniel Stolarz oraz jego prymicje (21.05.22.)

 8. we wrześniu odbyły się Misje Parafialne

 9. działa strona internetowa oraz gazetka parafialna – tygodnik - „Fatimska”

 10. byliśmy parafią patronacką budującego się kościoła w Tychach –

Mąkołowcu, od nowego roku ten obowiązek ustaje

 1. wspomagaliśmy materialnie wiele różnych dzieł pomocy np.

prześladowanych chrześcijan, pomoc Ukraińcom

 1. w listopadzie opuścił parafię ks. wikariusz Artur Sroga

 

Plany na rok 2023:

 

 1. zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięczne czuwania fatimskie w naszej parafii

 2. parafialne rekolekcje wielkopostne od III Niedzieli Wielkiego Postu 12 – 15. 03. 2023.

 3. rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych w dniach 13 – 15. 03.2023.

 4. bierzmowanie dla młodzieży klas VIII SP oraz dorosłych – do ustalenia

 5. Wczesna i I Komunia św. – 07.05.2023.

 6. odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej 14.05.2023.

 7. bieżące naprawy i remonty

 

 

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o błogosławieństwo na wszystko co przed nami w Nowym Roku 2023.

Sprawozdania

Jesteś
Gościem
na naszej stronie od 13.05.2011r.
Delegat ds Ochrony Dzieci i Młodzieży
Archidiecezja Katowicka
Nabożeństwa Wynagradzające
Gość Niedzielny
Nieszpory i Adoracja
Mały Gość Niedzielny
Sanktuarium w Fatimie - online
Radio eM