Roczne Sprawozdanie 2020

2021-09-04

Zakończenie i podsumowanie starego roku
w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
–  WESOŁA 2020 –

Podziękowania

1. Dla współpracowników:

–  ks. wikaremu Marcina Ledwonia – za współpracę w posłudze duszpasterskiej, troskę o ministrantów, młodzież oazową i kandydatów do bierzmowania oraz katechezę  szkolną i inne grupy w parafii
–  dla ks.bp. A. Wodarczyka i ks. bp. P. Gregera: oraz wszystkim kapłanom, których gościliśmy w naszej parafii w minionym roku
–  wszystkim współpracownikom świeckim
–  dla chóru parafialnego „Fatima”
–  dla sióstr Służebniczek
–  dla szafarzy
–  dla pań katechetek
–  dla całej służbie liturgicznej
–  dla Parafialnego Zespołu CARITAS i darczyńcom współpracującym z Zespołem
–  dla wszystkich grup parafialnych

2. Naszym Parafianom – dziękujemy:

- za modlitwę, wszelkie wyrazy życzliwości
- za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii i kościoła składaną w czasie trwającej epidemii w kancelarii parafialnej lub konto bankowe parafii
- za wszelką pomoc – szczególnie przy cotygodniowym sprzątaniu naszego  kościoła
- za wszelkie wyrazy Waszej troski o nasz kościół i parafię    

WSZYSTKIM PARAFIANOM - nie pomijając nikogo – dziękujemy za wszelkie dobro ofiarowane naszej parafii i kościołowi – „BÓG ZAPŁAĆ”

W minionym roku miały miejsce:

Wydarzenia duszpasterskie:

W maju mijającego roku nasza parafia przeżywała JUBILEUSZ 60 – lecia POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO.  Z tej okazji ks. bp Adam WODARCZYK  dnia 17 (suma odpustowa ku czci Matki Bożej Fatimskiej) maja odprawił Mszę św. jubileuszową. Poświecenie kościoła miało miejsce 16 maja 1960 roku. 

 1. nauki przedślubne i poradnia życia rodzinnego
 2. katecheza dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Św
 3. cykle spotkań z kandydatami do bierzmowania
 4. działają grupy parafialne np. Oaza; Dzieci Maryi, ministranci, Róże Różańcowe”, chór parafialny „Fatima”, Wspólnota Ewangelizacyjna „Rafael”; Bractwo Pielgrzymkowe; Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, grupa młodzieży „Wesoła – Lizbona” 2022
 5. z powodu epidemii nie było rekolekcji
 6. działa strona internetowa oraz gazetka parafialna – tygodnik -  „Fatimska”
 7. staramy się transmitować Msze św. w tygodniu, w niedziele i święta przez parafialną stronę internetową
 8. jesteśmy parafią patronacką budującego się kościoła w Tychach – Mąkołowcu (dwie kolekty w ciągu roku)
 9. wspomagaliśmy materialnie wiele różnych dzieł pomocy
 10. śledząc cotygodniowe ogłoszenia możecie zobaczyć jak wiele różnych potrzeb całego Kościoła w ciągu roku wspiera materialnie nasza parafia

Inne sprawy:

 1. w naszej parafii co miesiąc odbywają się czuwania fatimskie.
 2. dalej trwają prace remontowe organów.
 3. bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektów parafialnych
 4. renowacja witraża w prezbiterium Św. Józefa (11 m/kw. plus aluminiowe ramy i podwójne szyby)
 5. wymiana gablotek na ogłoszenia w przedsionku kościoła i na zewnątrz

         Aktualnie z naszej Parafii jest jeden kleryk w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach – Daniel Stolarz – w lutym 2021 roku ma otrzymać świecenia diakonatu – polecamy kleryka Daniela modlitwie wszystkich wiernych Parafian.

Plany na rok 2021:

 1. zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięczne czuwania fatimskie w naszej parafii
 2. parafialne rekolekcje wielkopostne od IV niedzieli W. Postu 14 – 17. 03. 2021.
 3. rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych w dniach 22 – 24. 03.2021
 4. bierzmowanie dla młodzieży klas VIII klas SP oraz dorosłych – do ustalenia
 5. Wczesna i I Komunia św. – 09.05.2021.
 6. odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej 16.05.2021.
 7. dalszy etap renowacji/wymiany okien w głównej nawie kościoła
 8. malowanie części kościoła
 9. malowanie pomieszczeń domu katechetycznego
 10. bieżące naprawy i remonty

Ciągle wielką niewiadomą jest trwająca epidemii Covid19 – będzie to miało wpływ na ilość wiernych w nabożeństwach liturgicznych oraz innych wydarzeniach kościelnych. Trudno dzisiaj powiedzieć jak będą wyglądać najbliższe miesiące i ewentualne wygaszanie epidemii. Dalej jest dyspensa biskupa diecezjalnego odnośnie do udziału wiernych w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych, dystans społeczny – 1 osoba na 15 m/kw., noszenie maseczek, częste mycie rąk oraz dobrowolne szczepienia w przyszłości. Miejmy nadzieję, że te zalecenia oraz nieustanna modlitwa różańcowa i inne modlitwy – z pomocą Bożą pozwolą przezwyciężyć stan zagrożenia epidemicznego.

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o dalsze błogosławieństwo i łaski na wszystko co przed nami w Nowym Roku 2021.

Sprawozdania

Archidiecezja Katowicka
Gość Niedzielny
Mały Gość Niedzielny
Radio eM