Roczne Sprawozdanie 2021

2021-12-31

Zakończenie i podsumowanie starego roku
w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
–  WESOŁA 2021 –

Podziękowania
 
    1. Dla współpracowników:

–  dla byłego ks. wikariusza Marcina Ledwonia – (29.08.16. – 29.07.21.)
    za wszystkie lata pięknej posługi duszpasterskiej w naszej parafii
–  dla obecnego ks. wikariusza Bartłomieja Bobera – za współpracę w posłudze
    duszpasterskiej
–  dla ks. bpa Grzegorza Olszowskiego i ks. bpa Piotra Gregera: oraz wszystkich
    kapłanów, których gościliśmy w naszej parafii w minionym roku
–  wszystkim współpracownikom świeckim
–  dla chóru parafialnego „Fatima”, który obchodzi jubileusz 65- lecia istnienia
–  dla sióstr Służebniczek
–  dla szafarzy
–  dla pań katechetek
–  dla służbie liturgicznej
–  dla Parafialnego Zespołu CARITAS i darczyńcom współpracującym z Zespołem
–  dla wszystkich grup parafialnych
–  dla administratora strony parafialnej

    2. Naszym Parafianom – dziękujemy:

– za modlitwę, wszelkie wyrazy życzliwości
– za każdą ofiarę materialną na potrzeby naszej parafii i kościoła składaną w czasie  
   trwającej epidemii w kancelarii parafialnej lub konto bankowe parafii
– za wszelką pomoc – szczególnie przy cotygodniowym sprzątaniu naszego  kościoła
– za wszelkie wyrazy Waszej troski o nasz kościół i parafię

    
    WSZYSTKIM PARAFIANOM – „BÓG ZAPŁAĆ”

W minionym roku miały miejsce:

W kończącym się roku nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany ks. Bartłomiej Bober.
Dotychczasowy wikariusz – ks. Marcin Ledwoń został administratorem parafii Ducha Świętego w Chorzowie.

Wydarzenia duszpasterskie:

    1. nauki przedślubne i poradnia życia rodzinnego
    2. katecheza dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Św
    3. cykle spotkań z kandydatami do bierzmowania
    4. działają grupy parafialne np. Oaza; Dzieci Maryi, ministranci, Róże Różańcowe”, chór parafialny „Fatima”, który w tym roku świętuje jubileusz 65-lecia swego istnienia, Wspólnota Ewangelizacyjna „Rafael”; Bractwo Pielgrzymkowe; Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, grupa młodzieży „Wesoła – Lizbona” 2022
    5. z powodu epidemii nie było rekolekcji
    6. działa strona internetowa oraz gazetka parafialna – tygodnik -  „Fatimska”
    7. jesteśmy parafią patronacką budującego się kościoła w Tychach – Mąkołowcu (dwie kolekty w ciągu roku)
    8. wspomagaliśmy materialnie wiele różnych dzieł pomocy np. prześladowanych chrześcijan, kapłanów emerytów i pracujących na misjach, którym przekazano intencje mszalne

Inne sprawy:

    1. w naszej parafii co miesiąc odbywają się czuwania fatimskie.
    2. bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektów parafialnych
    3. zakończono wymianę okien na południowej ścianie kościoła (całe nowe aluminiowe ramy oraz podwójna szyba; cztery okna uchylne – automatycznie. Różnej wielkości okien jest w sumie 95 czyli ok. 500m. bieżących ram i 75m2 powierzchni szyb)
    4. została pomalowana nawa boczna w kościele
    5. nowa wiata na podwórzu probostwa  

    Aktualnie z naszej Parafii jest jeden kleryk w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach – ks. dk. Daniel Stolarz – w maju 2022 roku ma otrzymać świecenia kapłańskie – polecamy księdza diakona Daniela modlitwie wszystkich wiernych Parafian.

Plany na rok 2022:

    1. zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Fatimskiej, szczególnie w I soboty miesiąca oraz comiesięczne czuwania fatimskie w naszej parafii
    2. parafialne rekolekcje wielkopostne od III Niedzieli W. Postu 20 – 23. 03. 2022.
    3. rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych w dniach 28 – 30. 03.2022.
    4. bierzmowanie dla młodzieży klas VIII klas SP oraz dorosłych – do ustalenia
    5. Wczesna i I Komunia św. – 08.05.2022.
    6. świecenia kapłańskie ks. dk. Daniela Stolarza – 14.05.2022., katowicka katedra
    7. odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej 15.05.2022.
    8. prymicje ks. Daniela Stolarza – sobota – 21.05.2022.
    9. misje parafialne – 18.09. – 25.09.2022.
    10. bieżące naprawy i remonty

Ciągle wielką niewiadomą jest trwająca epidemii Covid–19. Ma ona wpływ na życie kościoła. Trudno dzisiaj powiedzieć jak będą wyglądać najbliższe miesiące. Miejmy nadzieję, że nasza modlitwa różańcowa i Boże błogosławieństwo pozwolą przezwyciężyć stan zagrożenia epidemicznego.   

Zachęcamy do współpracy i modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bożej Opatrzności za przeżyty rok, prośmy za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o błogosławieństwo na wszystko co przed nami w Nowym Roku 2022.

Sprawozdania

Jesteś
Gościem
na naszej stronie od 13.05.2011r.
Delegat ds Ochrony Dzieci i Młodzieży
Archidiecezja Katowicka
Nabożeństwa Wynagradzające
Gość Niedzielny
Nieszpory i Adoracja
Mały Gość Niedzielny
Sanktuarium w Fatimie - online
Radio eM